Τηλ: 210 6655088
E-mail: info@puffandclouds.gr

Φίλτρα Φίλτρα

Bombo

Από την ίδρυσή της το 2014, η Bombo προσπαθούσε πάντα να προσφέρει στους καταναλωτές ένα προϊόν με την υψηλότερη εγγυημένη ποιότητα. Η Bombo είναι η πρώτη εταιρεία στην Ισπανία που έλαβε το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ISO 9001 για την επιχείρησή της ως κατασκευαστές ατμιστικών υγρών για ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αυτό το πιστοποιητικό είναι εγγυητής της ολοκληρωμένης διαχείρισης των διαδικασιών της εταιρείας, με 100% εγγύηση για την αμφίδρομη ιχνηλασιμότητα, τα πρωτόκολλα κατασκευής και τον ποιοτικό έλεγχο τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Η εταιρεία εγγυάται τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα όπου πωλούνται τα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (TDP) και τη νομοθεσία των ΗΠΑ (FDA) και είναι νομικά 100% κατάλληλα για πώληση και κατανάλωση.